Novokněžské požehnání – P. Miroslav Auxt – 23.5.2021