Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Zdislavice (Zdislavice, Pravonín, Načeradec) a Římskokatolické farnosti Louňovice pod Blaníkem (Louňovice, Kamberk, Šlapánov, Libouň).

Mše svaté v našich farnostech:

 
Zdislavice
Pravonín
Načeradec
Louňovice
Úterý
17:00
Středa
10:30
17:30
Čtvrtek
9:00
Pátek
17:00
Sobota
18:00
(s nedělní platností)
Neděle
8:00
9:45
11:00

Každý pátek po mši svaté následuje adorace před Nejsvětější svátostí a svátostné požehnání.

Každá druhá neděle v měsíci: svátostné požehnání ve Zdislavicích ve 14:30, po něm setkání u kávy na faře

PŮL HODINY PŘED KAŽDOU MŠÍ SVATOU SE MODLÍME VE ZDISLAVICÍCH A PRAVONÍNĚ MODLITBU RŮŽENCE, V POSTNÍ DOBĚ SE V PÁTEK MODLÍME POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY. V MĚSÍCI KVĚTNU KAŽDÉ MŠI SVATÉ PŘEDCHÁZÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST.