DUCHOVNÍ SPRÁVA

Název farnosti : Římskokatolická farnost Zdislavice
Vikariát : Vikariát Vlašim
Adresa : Zdislavice 53, 257 64 Zdislavice
Email : farnost-zdislavice@seznam.cz
IČ : 48927678
Číslo bankovního účtu: 192300314/0300

Farář: 

P. Mgr. Lukáš Okurka
Kontakt: 736 120 520


Název farnosti : Římskokatolická farnost Louňovice pod Blaníkem
Vikariát : Vikariát Vlašim
Adresa : Zdislavice 53, 257 64 Zdislavice
Email :  farnost-zdislavice@seznam.cz
IČ : 48927635
Číslo bankovního účtu: 321951309/0800
 

Administrátor excurrendo:

P. Mgr. Lukáš Okurka
Kontakt: 736 120 520


Mapa :

mapa farnost2