MODLITBY MATEK

V naší farnosti je skupinka maminek, které se společně modlí za své děti (rodiny) v rámci hnutí Modliteb matek. Scházíme se 1x za 14 dní na faře v Načeradci. Setkání je v pondělí od 20.00 hodin.

Bližší informace k MM v Načeradci najdete na nástěnce v kostele v Načeradci nebo u pí. Marty Jelínkové, mobil: 605 267 761, e-mail: jemarta@seznam.cz.

Více informací o hnutí Modlitby matek můžete získat na www.modlitbymatek.cz