NÁBOŽENSTVÍ

Ve Zdislavicích probíhá v tomto školním roce výuka náboženství na zdislavické faře, a to každý čtvrtek od 12:30 do 13:15 hodin (1.-3. třída) a od 14:00 do 14:45 hodin (4.-5. třída), v Načeradci pak každou středu od 11:10 do 11:55 hodin (1.-3. třída), a od 12:05 do 12:50 hodin (4.-5. třída) , vždy v budově ZŠ Načeradec. Veškerou výuku zajišťuje administrátor farnosti P. Mgr. Lukáš Okurka
Kontakt: 736 120 520