Ohlášky:

Ohlášky 40

26. neděle v mezidobí A, 1.10.2023

Dnes (v neděli 1. října) slavíme v Pravoníně výročí posvěcení kostela (posvícení).

Vstupujeme do měsíce října, který je měsícem modlitby posvátného růžence. Proto na tuto důležitou modlitbu prosím nezapomínejme.

V úterý a ve středu nebudou v naší farnosti slouženy mše svaté.

Mše svatá ve čtvrtek v Pravoníně bude sloužena výjimečně v 8 hodin. Následovat bude obvyklá adorace před Nejsvětější svátostí.

V sobotu 7. října se uskuteční farní zájezd do Kostelního Vydří, Nové Říše a Telče. Čas odjezdu z jednotlivých míst se nachází na plakátu na nástěnkách

 

Úmysly mší svatých v následujícím týdnu:

neděle 1. října v 8 hodin (Zdislavice): za rodiče Kulíkovy, syna, tři dcery, čtyři zetě, vnučku, dva vnuky, rodiče Boučkovy a rody spřízněné

neděle 1. října v 11 hodin (Načeradec): za Ludmilu Mendlovou, sourozence a duše v očistci

 

pátek 6. října v 17 hodin (Zdislavice): za rodiče Boučkovy, syna Václava, vnuka Vlastimila, dceru Marii s manželem, rodiče Kulíkovy a rody spřízněné

 

neděle 8. října v 8 hodin (Zdislavice): za Růženu a Bohuslava Váňovy a Stanislava Navrátila

neděle 8. října v 11 hodin (Načeradec): úmysl bude doplněn