Ohlášky:

Ohlášky 22

Slavnost Seslání Ducha Svatého A, 28.5.2023

– V měsíci květnu každé mši svaté předchází májová pobožnost.

Dnes (v neděli 28. května) slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého. Touto slavností končí doba velikonoční. Mše svatá je mimořádně sloužena také v 10 hodin v Kamberku. Celebrantem bude Jakub František Sadílek OFM, provinciál řádu františkánů.

V úterý 30. května bude mše svatá ve Zdislavicích výjimečně již v 8 hodin.

Ve středu 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie. Mše svatá bude sloužena v Louňovicích výjimečně v 10 hodin, v Načeradci dopolední mše svatá nebude. V Načeradci však tento den bude ve 14:30 h pohřeb pana Jiřího Sklenáře.

Příští neděli (4. června) bude ve 14 hodin poutní mše svatá v kapli v Daměnicích (Slavnost Nejsvětější Trojice).

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) bude v neděli 11. června. Jako každý rok, i letos bude po mši svaté (začátek v 8 hodin) následovat průvod ke čtyřem oltářům. Prosím vás tedy o výzdobu kostela, o zapojení ministrantů, družiček… V Pravoníně a Načeradci mše svatá tento den nebude. Je-li to jen trochu možné, zúčastněte se, této krásné slavnosti, kdy svátostný Ježíš prochází kolem našich domovů a žehná našemu městysu a farnosti. Pokud se do Zdislavic nemáte jak dostat, kontaktujte mne, prosím. (Platí pro farníky, kteří nejsou ze Zdislavic.)

Mše svatá u kříže v Miřeticích bude letos sloužena v neděli 18. června ve 14 hodin. Celebrantem bude Josef Šedivý O.Cr., velmistr Řádu Křížovníků s červenou hvězdou.

Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí bude v neděli 18. června v 11 hodin v Načeradci.

V neděli 18. června po mši svaté dostanou krátký prostor ke slovu Služebnice Ježíšova Velekněžského Srdce, které vám nabídnou možnost připojit se ke společné modlitbě za kněze. V Načeradci toto krátké představení proběhne z důvodu prvního svatého přijímání přede mší svatou po ohláškách.

V pátek 2. června se v Načeradci bude konat Noc kostelů. Kdo můžete a chcete pomoci s přípravou této akce, přihlaste se prosím manželům Stehlíkovým.

 

Úmysly mší svatých v následujícím týdnu:

neděle 28. května v 8 hodin (Zdislavice): za Františka Formana, jeho rodiče, rodiče Vošických a všechny příbuzné a za Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živé členy rodiny

neděle 28. května v 9:45 h (Pravonín): za Václava Javorského a rodiče

 

neděle 4. června v 8 hodin (Zdislavice): za rodiče Zavadilovy a syna Josefa, rodiče Čapkovy, Antonína Kopka, rodiče Hejnovy a Ondrákovy

neděle 28. května v 9:45 h (Pravonín): za Václava Javorského a rodiče