KATECHEZE S DOSPĚLÝMI

Katecheze s dospělými s přátelskými posezením probíhá v budově zdislavické fary v úterý po mši svaté jednou za dva týdny.