SVÁTOST SMÍŘENÍ

Svátost smíření lze přijmout vždy cca 30 min. před každou mší svatou, dále ve Zdislavicích každý 2, 3 a 4 pátek po mši svaté v průběhu výstavu Nejsvětější Svátosti. Jinak kdykoliv po domluvě.

Ve svátosti smíření (označované také jako svatá zpověď či svátost pokání) se uskutečňuje Ježíšův úkol daný jeho učedníkům: „Komu hříchy odpustíte, jsou odpuštěny.“ (Jan 20,22a) Smyslem této svátosti je přemáhat moc zla (hříchu) odpuštěním. Cílem této svátosti je tedy svoboda. Svátostné smíření s Bohem by mělo jít ruku v ruce se smířením s lidmi, kterým hřích ublížil.

Způsob, jak na svátostné rovině uskutečnit zmíněný Ježíšův příkaz, se v minulosti měnil. Od raného středověku se vžila praxe individuální (tzv. ušní) zpovědi, kdy kajícník, motivován upřímnou lítostí, vyzná soukromě před knězem své hříchy a ten ho ujistí o Božím odpuštění (tzv. rozhřešení či rozvázání, absoluce). Tomu by měla předcházet krátká bohoslužba slova (tj. čtení z Bible), která se může konat pro více kajícníků společně.

Ke svátosti smíření je možné přistupovat opakovaně. Každý křesťan by se měl vyzpovídat alespoň jednou ročně, nejlépe v době postní před velikonočními svátky.

Možnost přijetí svátosti smíření je vždy cca 20-30 minjut před každou mší svatou. Dále každý 2., 3. a 4. pátek po mši svaté v průběhu výstavu Nejsvětější svátosti ve Zdislavicích. Jinak lze kdykoliv po individuální domluvě s knězem.