SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

Svátost kněžství či svěcení (lat. sacramentum ordinis) existuje ve třech stupních: diakonát (jáhenství), presbyterát (presbyter – starší; běžné označení: kněz) a episkopát (biskupství). Toto svátostné kněžství bývá označováno jako služebné, protože jeho smyslem je sloužit společenství věřících, tedy církvi.

Příprava k přijetí svátosti kněžství je specifický a dlouhodobý proces. K jeho započetí je nezbytné napřed kontaktovat kněze ve „své“ farnosti.