POHŘEB

Církevní pohřeb může mít různé formy a může se konat v kostele, na hřbitově nebo v krematoriu.

Přejí-li si pozůstalí pohřeb spojený s církevními obřady, je vhodné nejprve domluvit s knězem termín a poté projednat s pohřební službou.