Aktuální sdělení ze dne 27.10.2020

Aktualizováno 27.10.2020

Milí farníci,

z důvodu vládních nařízení nebudou až do odvolání slouženy mše svaté s účastí lidu. Nebudou se konat ani jiné veřejné pobožnosti a nebudou probíhat ani jiná setkávání naší farnosti (výuka náboženství, úterní katecheze, páteční schůzky ministrantů či dětské odpoledne).
Po dobu tohoto vládního opatření samozřejmě rád posloužím těm, kteří chtějí přistoupit ke svaté zpovědi. Tuto svátost, stejně jako Eucharistii a pomazání nemocných, udělím kdykoli na požádání po předchozí domluvě. Pokud budou vládní nařízení přetrvávat, bude od 3. listopadu každý všední den od 17 do 18 hodin otevřen ve Zdislavicích kostel, abyste mohli navštívit Krista ve svatostánku a čerpat sílu pro svůj každodenní život z Toho, který je Sluncem zahánějícím každou temnotu. Rád Vám v tento čas podám svaté přijímání.
O nedělích proběhne podávání svatého přijímání v 9:30 h ve Zdislavicích, v 10 hodin v Pravoníně a v 10:30 h v Načeradci.

V sobotu 31. října proběhne předdušičkové zpovídání. V kostele v Načeradci budu tento den zpovídat od 15 hodin do 15:30 h, v Pravoníně od 15:45 do 16:15 h a ve Zdislavicích od 16:45 h do 18 hodin.
Mše svaté v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (pondělí 2. listopadu) budou slouženy na hřbitově. Dle instrukcí z Arcibiskupství pražského je možné, aby se každé z nich v takovém případě zúčastnilo až 100 osob, které budou dodržovat potřebné rozestupy.
Ve Zdislavicích na hřbitově tedy mše svatá bude v 8 hodin. Následovat bude dušičková pobožnost. V Načeradci budu tento den mši svatou spojenou s dušičkovou pobožností sloužit v 10:30 h, v Pravoníně (na hřbitově u kostela) v 16 hodin. V případě nepříznivého počasí proběhne na hřbitově pouze dušičková pobožnost s tím, že mši svatou odsloužím v kostele bez účasti lidu.

Modleme se, drazí, za naše zemřelé. Stejnou pomoc jednou budeme potřebovat i my. Pravidla pro získání odpustků v letošním roce se nacházejí výše.

Vysílání mší svatých z kostelů naší farnosti se v době vládních nařízení konat nebude. Nabídka v televizi a na internetu je dostatečná. Je třeba mít na paměti, že sledování mše svaté přes sdělovací prostředky se přímé účasti na Kristově Nejsvětější oběti nikdy nevyrovná. Jedná se o nouzové řešení, nikoliv o adekvátní náhradu.
Nezapomínejme, drazí, na modlitbu, zvlášť na modlitbu růžence. Kéž se nenecháme ovládnout strachem a neztratíme pevnou důvěru v Něho. Ten, který pro každého z nás zemřel jako ten nejposlednější zločinec, má život každého z nás ve svých rukou.

Myslím na vás a ze srdce vám žehnám.
Váš P. Lukáš