VELIKONOCE 2019

Bohoslužby ve farnosti Zdislavice, Pravonín, Načeradec

o Velikonocích 2019

 

Datum

Zdislavice

Pravonín

Načeradec

14. dubna
Květná neděle

11:00

8:00

9:30

15. dubna
Ponděli Svatého
týdne

16. dubna
Úterý
Svatého týdne

8:00

17. dubna
Středa Svatého
týdne

14:30

13:30

18. dubna
Zelený čtvrtek

18:00
Po mši svaté
možnost
svátosti
smíření.

19. dubna
Velký pátek

10:00 Křížová
cesta
15:00
Velkopáteční
obřady

20. dubna
Bílá sobota,
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně –
Velikonoční
vigilie
 20:00
 21. dubna
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně – Neděle
Velikonoční
8:00  9:45 11:00
22. dubna
Pondělí
Velikonoční
 8:00  9:45 11:00

Ve Zdislavicích dne 4.4.2019

Mgr. Bc. Jan Primus

administrátor