BIŘMOVÁNÍ

Biřmování (z latinského confirmatio – utvrzení) těsně souvisí se křtem a patří ke křesťanské iniciaci. V životě křesťana působí biřmování to, co kdysi o Letnicích zažili Ježíšovi učedníci, kdy jim Bůh dal prostřednictvím svého Ducha sílu, odvahu a schopnost „mluvit o velikých skutcích Božích“ (srov. Sk 2,1-13).

Je-li křtěn dospělý, přijímá zároveň se křtem i biřmování. Pokud byl někdo pokřtěn jako dítě, je biřmování odloženo a koná se po náležité přípravě zpravidla na prahu dospělosti (ale i později). Mladý člověk tak může přijmout za vlastní a sám za sebe vyznat víru, kterou za něj kdysi při křtu vyznali rodiče.

Příprava k přijetí svátosti biřmování probíhá po individuální domluvě s knězem.