Aktuální sdělení ze dne 14.11.2020

Drazí farníci,

v týdnu od 16. do 22. listopadu bude podávání svatého přijímání ve Zdislavicích probíhat v úterý, ve středu a v sobotu vždy v 17 hodin. V pátek tomu tak bude již v 16 hodin. Následně bude kostel otevřen k soukromé modlitbě před svatostánkem. O nedělích svaté přijímání podávám v 9:30 h ve Zdislavicích, v 10 hodin v Pravoníně a v 10:30 h v Načeradci.

Stále platí, že všem věřícím je udělen dispens od účasti na nedělní mši svaté. Nespokojme se s pouhým sledováním mše svaté v televizi či na internetu. Je velice důležité využít tento čas k prohloubení modlitby, a to především v rodinách, ale také individuálně. Nezapomínejme, drazí, na modlitbu růžence, který je nesmírně silnou zbraní proti všemu zlu. Nabízím také novénu k svaté Anežce České, kterou můžete najít také na internetových stránkách naší farnosti.

Protože již několik týdnů neprobíhají v naší farnosti sbírky, můžete libovolnou částkou přispět přímo na účet Římskokatolické farnosti Zdislavice: 192300314/0300. Prosím vás o to, ale samozřejmě to ponechávám na zvážení každého z vás. Všem, kteří tak již učinili, patří upřímné poděkování.

Milí farníci, myslím na vás a žehnám vám.
Váš P. Lukáš