pracovní stránka

nahoru

• Farní rada

 Členové PFR

 Členové EFR

• Rozpis Bohoslužeb

6.2.2015

___________________________

Aktuality :
_______________________


 

 

V úterý 28. června je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, ve čtvrtek 29. června je Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Neděle 3. července je 14. neděle v liturgickém mezidobí.

_______________________

Bohoslužby v následujícím týdnu budou v obvyklém pořádku.

_______________________

V době letních prázdnin, t.j. počínaje nedělí 3. července a konče nedělí 28. srpna, dochází v naší farnosti ke změnám v rozpisu bohoslužeb. Nebude sloužena mše svatá ve středu od 13:30 hodin v Načeradci a od 14:30 hodin v Pravoníně a ve čtvrtek od 18:00 hodin ve Zdislavicích. Ostatní pořad zůstává beze změny

_______________________

Termíny konání Hrádeckých poutí 2016: 3., 10. a 17. července, vždy neděle. 17. července se v rámci Hrádecké pouti uskuteční Pouť vlašimského vikariátu ke Svaté bráně. V tuto neděli nebude v naší farnosti sloužena mše svatá v žádném z našich kostelů.

_______________________

Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na mladé, kteří se ještě pro tuto pouť nerozhodli, aby této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz. Organizátoři žádají o přihlášení do konce června.

_______________________

Intence na tento týden: úterý 28. června za Antonína Richtra, bratry Jindřicha a Václava a jeho manželku Alenu, za rodiče Richtrovy, Petráskovy, za vnuka Oldřicha, Františka Pohorského a ostatní příbuzenstvo, pátek 1. července za Janu Gregorovou, manžela a syna, neděle 3. července Zdislavice za Marii a Františka Vrbických, jejich sourozence Karla Hájka a jeho rodiče, Načeradec za Josefa Bejbla, bratra a rodiče, za Antonii a Františka Vorlíčkovy a celý jejich rod.